Trist at hun er gaatt bort – godt at hun levde godt og lenge. Jeg vet ikke hvor, men jeg leste dette bittelille diktet som en fan hadde skrevet til henne i denne sammenheng og jeg synes det var fint sagt. Ogsaa gjelder det for oss alle 😉

Gråtande kom du til verda, blandt smilande
menneske.

Lev så du smilande kan døy, blandt
gråtande menneske.